1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maxim 6 luni) în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiţionată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricărui alt tip de asigurare medicală.
Pot beneficia de card european de asigurat toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovada achitării la zi a contribuţiei.
În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.
Cardul european de asigurat conferă dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al UE, dar nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament medical pentru afecţiuni preexistente deplasării.
Serviciile medicale acordate în statele membre UE, în baza cardului, sunt cele prevăzute de legislaţia fiecărui stat şi nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.
Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.
Cardul este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obţine unul nou urmând procedura normală.
faptul că au facut parte din categorii de asiguraţi exceptate de la plata contribuţiei, respectiv, cu plata contribuţiei din alte surse).
Pentru persoanele nesalariate, verifcarea calităţii de asigurat de face de către personalul de specialitate al CAS
Pentru copii minori, se ataşează copia certificatului de naştere/CI, iar la cererea făcută în numele copilului se ataşează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.