1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 


SPITALUL   ORĂŞENESC  NEGREŞTI OAŞ

Jud. Satu Mare –  Localitatea  Negreşti Oaş, str.Victoriei  nr.90

Telefon: 0261854830,  Fax: 0261854566,e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


 

 

ACCESUL PACIENTULUI LA DATELE MEDICALE RESPECTAT CONFORM DREPTURILOR SALE

 

In conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului si ale art. 9 din Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale, spitalul  avand obligatia de a asigura accesul neingradit al pacientilor la aceste date.

 

Informatia privind datele medicale, in timpul internarii si dupa, se elibereaza la cererea  pacientului.

 

In perioada de internare pacientul/reprezentantul legal poate solicita medicului sau asistentei medicale informatii din foaia de observatie clinica generala  , informatii despre analize si rezultate, despre boala si tratamente si despre  evolutie. Medicul curant si asistenta medicala (în limita competenței sale) sunt obligati sa dea toate explicatiile pacientului/reprezentantului legal.

            La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie dupa foaia de observatie clinica generala, cu acordul managerului conform procedurii de eliberare copie FOCG.

 

            Dupa externare, eliberarea unei copii dupa foaia de observatie clinica generala  si/sau dupa alte documente medicale, precum si comunicarea oricaror alte  informatii privind date medicale, se face la solicitarea scrisa a pacientului/ reprezentantului legal, solicitare adresata managerului spitalului si inregistrata in registrul de intrari iesiri al unitatii.

           

Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a urmatoarelor date:

  • date de identificare a  pacientului si reprezentantului legal, dupa caz,
  • detalii suficiente si concludente pentru identificarea informatiei solicitate ( perioada de internare a pacientului, sectia unde a fost internat pacientul, date despre perioada tratamentului efectuat,  date despre perioada de efectuare a investigatiilor, etc.);
  • modalitatea de primire a documentelor medicake/ informatiilor solicitate;
  • dupa caz, datele de identificare a persoanei desemnate de catre pacient in solicitare, persoana pentru care si-a dat consimtamantul ca aceasta sa ridice personal de la secretariatul unitatii  informatiile cu privire la datele medicale solicitate;

 

Copia foii de  observatie clinica generala  si/sau a altor documente medicale,  precum si orice alte informatii privind datele medicale, se vor elibera, respectiv comunica numai pacientului/reprezentantului legal (care au obligatia de a dovedi cu documente aceasta calitate) sau persoanei desemnate in solicitarea scrisa, situatie in care dovada comunicarii se face prin semnatura de primire, sau se va trimite pacientului la adresa indicata in cerere, prin posta, cu confirmare de primire.

In cazul in care comitetul director stabileste tarife pentru eliberarea copiilor FOCG, sau a a altor documente medicale, la cerere catre pacienti, inainte de eliberarea copiilor, pacientul va achita la caserie tariful stabilit.

 

MANAGER,

 Mitrut Diana