1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.55 (11 Votes)

Noutaţi legislative

• Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
• Ordinul nr. 1.389 din 22 august 2006 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
• Ordinul nr. 600 din 20 Aprilie 2018   pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
• Ordinul 1706 din 2007 privind conducerea si organizarea UPU
• Legea nr. 118 din 2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa
• Ordinul 810 din 9 mai 2007 Lista preturilor si a sumelor de inchiriere categ de dispozitive med pt recuperarii unor deficiente organice
• Ordinul nr. 220 din 2007 privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile

 

Norme referitoare la Foaia de Observatie Clinica Generala (FOCG)
• Ordinul 798/2002 privind introducerea in spitale a formularului Foaia de Observatie Clinica Generala
- Modificat de Ordinul 88/2004
Ordinul 798-1/2002 Anexa
Ordinul 798-2/2002 Instructiuni
• Clasificarea internationala a maladiilor CIM 10
• Ordinul 1782 din 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor
 
Legea nr. 95 din 2006 privind reforma in sanatate, actualizata pana la data de 30 mai 2007
Legea nr. 186-2019-pentru modificarea si completarea Legii nr. 95-2006 
Legea nr. 165 din 3 octombrie 2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
• Titlul 1
Sanatatea publica

• Titlul 2
Programele nationale de sanatate

• Titlul 3
Asistenta medicala primara

• Titlul 4
Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat

• Titlul 5
Asistenta medicala comunitara

• Titlul 6
Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic

• Titlul 7
Spitalele

• Titlul 8
Asigurarile sociale de sanatate

• Titlul 9
Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate

• Titlul 10
Asigurarile voluntare de sanatate

• Titlul 11
Finantarea unor cheltuieli de sanatate

• Titlul 12
Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania
• Titlul 13
Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

• Titlul 14
Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania

• Titlul 15
Raspunderea civila a personalului medical si furnizorului de produse si servicii medicale sanitare si farmaceutice

• Titlul 16
Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar

• Titlul 17
Medicamentul