Informații publice

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.54 (14 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (10 Votes)

  

 

 

Ministerul Sănătați 

 

 

CJAS Satu Mare 

 

 

Consiliul Județean Satu Mare

 

 

Primăria Negrești Oaș 

 

 

Asociația Viavalis Turț 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (2 Votes)

 

 

 

Consiliul de administraţie  
Ec.  Macrina Mihai - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică  a Județului Satu Mare declarații
Ec.  Fabian Imola Maria - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică  a Județului Satu Mare declarații
Dna. Manța Magdalena Sofia -reprezentant al Comisiei județene pentru asigurarea managementului asistenței medicale în unitățile sanitare publice cu paturi din județul Satu Mare declarații
Dna. Luțaș Ivett -reprezentant al Comisiei județene pentru asigurarea managementului asistenței medicale în unitățile sanitare publice cu paturi din județul Satu Mare declarații
Dr. Ursu Codruţa -reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Satu Mare declarații
Membri supleanți  
Dr.  Cojoc Dan Laurenţiu  - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică  a Județului Satu Mare 

declarații

Ec.  Godja Mariana - reprezentant al Direcției de Sănătate Publică  a Județului Satu Mare

declarații

Dna. Bodo Nicoleta Lucia - reprezentant al Comisiei județene pentru asigurarea managementului asistenței medicale în unitățile sanitare publice cu paturi din județul Satu Mare declarații
Dna. Macioca Mihaiela Elena - reprezentant al Comisiei județene pentru asigurarea managementului asistenței medicale în unitățile sanitare publice cu paturi din județul Satu Mare declarații
Dna. Grecu Margareta Ileana -reprezentant al Președintelui Consiliului Județean Satu Mare  
 Comitet director  
 Ing. Mitruţ Diana  - Manager declarații
 Dr. Lupu Cristian  - Director medical declarații
 Ec. Pap Dalma  - Director financiar-contabil declarații
 Dr. Neacsu  Constantin Bogdan -Director medical interimar declarații
Medici şefi secţii/compartimente  
Dr Naghi Emil -Şef secţie medicina interna declarații
Dr Neacsu  Constantin Bogdan - Sef sectie boli cronice declarații
Dr Halasz Anamaria -Şef secţie chirurgie generala declarații
Dr Horotan Monica Fabiola  -Şef secţie pediatrie declarații
Dr Giuroescu Rodica -Şef secţie obstetrica ginecologie declarații
Biochimist Berinde Viorica -Şef laborator interimar declarații
Farmacist şef Male Oana -Farmacist şef declarații
Ec. Cardos Adrian Danut -Şef birou aproviz. transport achiziti declarații

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

Noutaţi legislative

• Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
• Ordinul nr. 1.389 din 22 august 2006 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
• Ordinul nr. 600 din 20 Aprilie 2018   pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
• Ordinul 1706 din 2007 privind conducerea si organizarea UPU
• Legea nr. 118 din 2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa
• Ordinul 810 din 9 mai 2007 Lista preturilor si a sumelor de inchiriere categ de dispozitive med pt recuperarii unor deficiente organice
• Ordinul nr. 220 din 2007 privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile