1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

ACCES MASS-MEDIA LA NIVELUL SPITALULUI

 

 • Niciun reprezentant al mass-media nu are dreptul să pătrundă și/sau să filmeze/fotografieze în incinta spitalului, decât cu acordul Managerului, în urma unei solicitări scrise sau telefonice;

 • Dacă unui salariat i se adresează un reprezentant mass-media, acesta va fi îndrumat către secretariat pentru a lua legatura cu managerul;

 • În vederea optimizării comunicării cu mass-media și cu alte entitați, spitalul are o persoană desemnată ca purtator de cuvant;

 • Mass-media va fi însoțită pe parcursul vizitei de către o persoană desemnată de conducerea spitalului;

 • Realizarea unui interviu în cadrul spitalului se realizează doar în urma unei solicitări aprobate de manager;

 • Accesul mass-media la pacienți/aparținători și/sau informațiile legate de aceștia se face numai după aprobarea managerului și exprimarea acordului scris pacienților/aparținătorilor.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

STRATEGIA NATIONALA ANTICORUPTIE 2021-2025

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Informații coplată

 

Investigatii si tratamente pentru care se percepe coplata

 

Spitalul încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii  in valoare de 10 lei pentru:

 1. serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază. Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în  secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110, art. 124 şi art. 125 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal şi serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa medico-chirurgicală.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată prevăzute la art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată,cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi documente şi/sau după caz declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri,conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 D la Ordinul 397/836/2018 privind Normele de aplicare a HG 180/2018.

 1. Servicii de medicina fizica si de reabilitare, pentru seriile de proceduri din pachetul de servicii de baza conform art. 51 alin. (2) din H.G. 422/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Modul de accesare a serviciilor oferite de spital

 

Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Orasenesc Negresti Oas, decontate de CJAS-SM

 

 1. A) Pentru serviciile de Spitalizare Continua si de Zi sunt necesare urmatoarele:
 • Biletul de trimitere in termen de valabilitate (formular tipizat CNAS)
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

 

 1. B) Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:
 • Programare
 • Biletul de trimitere in termen de valabilitate (formular tipizat CNAS)
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

 

Accesarea serviciilor in cadrul Spitalului Orasenesc Negresti Oas, LA CERERE

 

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice:

 • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

CANICULA-MASURI DE PREVENIRE 

COMUNICAT INTOXICATII CU CIUPERCI

CONTRACEPTIA

EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL

HTA-HIPER TENSIUNEA ARTERIALA

OBEZITATEA LA COPII

RECUPERAREA ACTIVA A PACIENTULUI SI ADOPTAREA UNUI STIL DE VIATA SANATOS,PENTRU PREVENIREA DURERII CRONICE

SPALAREA MAINILOR

VACCINAREA IMPOTRIVA GRIPEI

VACCINAREA IMPOTRIVA RUBEOLEI

VACCINAREA IMPOTRIVA RUJEOLEI

VACCINAREA IN TIMPUL SARCINIII

AFECȚIUNI CARDIACE;

ANATOMIA ȘI AUTOEXAMINAREA SÂNULUI;

ALĂPTARE BEBELUȘ;

CE ESTE DIABETUL;

DIABETUL ZAHARAT DE TIP 2;

CREIERUL;

ETAPE ȘI REGULI PENTRU SPĂLAREA CORECTĂ A MÂINILOR;

EXAMENUL CITOLOGIC BABEȘ PAPANICOLAU;

GRIPA;

HIV-S.I.D.A.

MATERIALE INFORMATIVE CU PRIVIRE LA CORONAVIRUSUL COVID-19

O ORĂ DE MIȘCARE PENTRU FIECARE;

PREVENIRE GRIPĂ;

PIRAMIDA ALIMENTARĂ;

RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE INCENDIU ÎN CONSTRUCȚII DE SĂNĂTATE;

RISCURILE GENERATE DE FUMAT;

STRETCHING (SET DE 11 EXERCIȚII PENTRU GÂT, UMERI ȘI TORACE).

ALIMENTATIE SANATOASA SI DIABETUL -2015

COD DE BUNE PRACTICI PENTRU VIZITATORI

CODUL-EUROPEAN-IMPOTRIVA-CANCERULUI_VARIANTA-3-1

GHID ALIMENTATIE

ZIUA EUROPEANĂ A INFORMĂRII DESPRE ANTIBIOTICE (ZEIA) 18 NOIEMBRIE 2018

ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI 14 NOIEMBRIE 2018

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HEPATITEI

ZIUA NATIONALA FARA TUTUN

ZIUA NAȚIONALĂ A INIMII 4 MAI 2018

ALIMENTATIA LA SAN

ALIMENTATIA LA SAN-2

CONSUM ALCOOL

DUREREA CRONICA

FARA TUTUN

FARA TUTUN TIGARA ELECTRONICA

GHID ALIMENTATIE-2

LUPTĂ ÎMP DROGURILOR

MISCARE FIZICA

MOBILITATE

MOBILITATE 2 2019

MOBILITATE-2019

PLIANT-VACCINARE-2022

POSTER-PARINTI-2019

POSTER-VACCINARE-2022

RECUPERAREA-ACTIVA-A-PACIENTULUI

SANATATEA REPRODUCERII