1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Situaţia personalului la 31.01.2018

 

Total personal

  358

 Personal propriu, din care:

 

 Personal medico-sanitar cu studii    superioare, total

   57

  - Medici

   48

  Personal mediu sanitar, total,

  151

  din care:    

 

  - Asistenţi medicali

  148

 

 

 Personal auxiliar sanitar,

  

 

 

  - Infirmiere, îngrijitoare de curaţenie, brancadieri, spălătorese

  103

  - Personal TESA

   21

  - Muncitori

   25

  - Personal de deservire ( paza )  

     4

 

Lista nominala a personalului medical pe specializări si competenţe